• โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Read More
Print

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต-ส.ส. บัญชีรายชื่อ︱เลือกตั้ง 2566

เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หรือใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต-ส.ส. บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 แบบ คือ แบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ 2 สี มีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต – ส.ส. บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง2566

บัตรเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ‘สีม่วง’

 1. ระบุประเภทของบัตรเลือกตั้ง
 2. คำอธิบาย
 3. ช่อง ‘หมายเลขผู้สมัคร’
 4. ช่อง ‘ช่องทำเครื่องหมาย’
 5. ช่อง ‘ช่องไม่เลือกผู้สมัครใด’

บัตรเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ / ปาร์ตี้ลิสต์ ‘สีเขียว’

 1. ระบุประเภทของบัตรเลือกตั้ง
 2. คำอธิบาย
 3. ช่องหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
 4. ช่องช่องทำเครื่องหมาย
 5. ช่องชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
 6. ช่องไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด

หมายเหตุ:

 • หากต้องการเลือก ‘ผู้สมัครผู้ใด’ หรือ ‘บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด’ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเพียงหมายเลขเดียว
 • หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่เลือก

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Read More
Print

เช็ก! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้เปิดให้บริการ การตรวจสอบรายละเอียด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) ในวันอาทิตย์ที่ 14 .. 66 นี้ รวมถึงผลการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง 2566 นี้ด้วย

เช็ก! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

เช็ก! ขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียด ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566

1. เข้าเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

คลิ๊กลิงก์นี้>> https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/?fbclid=IwAR1ozgGqV-ytZcM7dK3GtCTs3pdlwWm8EpmhUlxOUhrel_C8uNYNLV4qbA8

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • จากนั้นกด ตรวจสอบ

เลือกตั้ง2566

2. เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ชื่อ
 • เขตเลือกตั้ง
 • หน่วยเลือกตั้ง
 • สถานที่เลือกตั้ง
 • ลำดับที่บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง2566

3. เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า)

 • ชื่อ
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • เขตที่มีสิทธิ
 • จังหวัดที่ไปใช้สิทธิ
 • สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ
 • ลำดับในบัญชี