• โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Read More
Print

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต-ส.ส. บัญชีรายชื่อ︱เลือกตั้ง 2566

เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หรือใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต-ส.ส. บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 แบบ คือ แบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ 2 สี มีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 สี ใช้เลือก ส.ส. เขต – ส.ส. บัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง2566

บัตรเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ‘สีม่วง’

 1. ระบุประเภทของบัตรเลือกตั้ง
 2. คำอธิบาย
 3. ช่อง ‘หมายเลขผู้สมัคร’
 4. ช่อง ‘ช่องทำเครื่องหมาย’
 5. ช่อง ‘ช่องไม่เลือกผู้สมัครใด’

บัตรเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ / ปาร์ตี้ลิสต์ ‘สีเขียว’

 1. ระบุประเภทของบัตรเลือกตั้ง
 2. คำอธิบาย
 3. ช่องหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
 4. ช่องช่องทำเครื่องหมาย
 5. ช่องชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
 6. ช่องไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด

หมายเหตุ:

 • หากต้องการเลือก ‘ผู้สมัครผู้ใด’ หรือ ‘บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด’ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเพียงหมายเลขเดียว
 • หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่เลือก

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง