• โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Read More
Print

ไขข้อข้องใจ? ผู้กู้ร่วม และ ผู้ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร จะออกรถใหม่ต้องรู้ไว้

หลายคนคงเคยสงสัยเวลาที่จะสินเชื่อจจากธนาคาร จะต้องได้ยินคำว่า ผู้กู้ร่วม และ ผู้ค้ำประกัน ซึ่งหลักฐานบางประเภทจะต้องมีหลักทรัพย์เพื่อให้ธนาคารมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสินเชื่อที่ทางธนาคารอนุมัติให้นั้นจะได้เงินคืน ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าของเงินกู้มากจึงต้องมีการขอผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันนั้นเอง เรามาดูความแตกต่างของทั้งสองอย่างดีกันกว่า

ไขข้อข้องใจ? ผู้กู้ร่วม VS ผู้ค้ำประกัน ต่างกันอย่างไร จะออกรถใหม่ต้องรู้ไว้

คนกู้ร่วม

ก็คือ บุคคลที่มากู้ร่วมกับลูกหนี้มีสถานะเป็นเหมือนลูกหนี้คนหนึ่ง ในขั้นตอนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อนั้น จะนำข้อมูลของผู้กู้ร่วมมาร่วมพิจารณาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สินที่มีอยู่ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงประวัติในการชำระหนี้ด้วย เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมก็จะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน

คนค้ำประกัน 

คือ บุคคลที่มาค้ำประกันสินเชื่อให้กับลูกหนี้ โดยสถานะไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมเหมือนกับคนกู้ร่วม สถานะจะเป็นเพียงแค่คนค้ำประกันที่เมื่อเกิดกรณีที่ลูกหนี้เบี้ยวไม่จ่ายหนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะไปไล่เบี้ยเอาคืนกับคนค้ำประกัน เพราะการค้ำประกันถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะชำระหนี้คืนแทน หากลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้คืนตามกำหนด

ผู้กู้ร่วม และ ผู้ค้ำประกัน

ความแตกต่างระหว่าง คนกู้ร่วมกับคนค้ำประกัน

  • คนค้ำประกันจะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือไม่ก็ได้ แต่คนกู้ร่วมจะต้องมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติเท่านั้น เช่น บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา พี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน
  • ธนาคารจะนำรายได้ ภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของผู้กู้ร่วมมาร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อรวมถึงเรื่องของวงเงินด้วย ในขณะที่คนค้ำประกันธนาคารจะไม่นำรายได้ของคนค้ำประกันมารวมคิดเพื่อพิจารณาอนุมัติจะยังคงพิจารณาเฉพาะรายได้ของผู้กู้เท่านั้น
  • คนค้ำประกันจะไม่มีโอกาสมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถยนต์ของลูกหนี้หลังจากผ่อนชำระคืนเรียบร้อย ในขณะที่คนกู้ร่วมมีโอกาสที่จะมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทั้งบ้านและรถยนต์ที่ผู้กู้ร่วมมีชื่อเป็นผู้กู้อยู่ด้วยหากร่วมผ่อนกับเขาด้วย
  • คนค้ำประกันจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนปกติตามสัญญากู้ยืม ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ในขณะที่ผู้กู้ร่วมหากมีชื่อเป็นผู้กู้ร่วมและจะมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินหากผ่อนชำระเรียบร้อย ก็มักจะต้องมีส่วนในการจ่ายชำระหนี้คืนด้วย แต่กรณีของผู้กู้ร่วมนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันด้วย เพราะมีบางกรณีที่แม้มีชื่อเป็นผู้กู้ร่วม แต่ก็ไม่ได้มีส่วนในการจ่ายชำระเงินผู้กู้หลักเป็นผู้จ่ายเพียงผู้เดียว ก็มีเช่นกัน
  • ผู้กู้ร่วมที่ร่วมผ่อนชำระสินเชื่อบ้านด้วย สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ในขณะที่คนค้ำประกันไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ได้มีส่วนในการร่วมผ่อนชำระหนี้ในกรณีปกตินี้ด้วย
btn_line
btn_facebook