• โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Read More
Print

หน้าฝนนี้ ขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น ระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ

หน้าฝนบนี้การขับขี่ยานพาหนะของเราต้องระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากจะต้องระวังอุบัติเหตุแล้ว ยังต้องระวังเหยียบน้ำที่ท่วมขังอยู่ที่ถนนไม่ให้กระเด็นไปโดนคนที่เดินิยู่ริมถนน หรือระวังไม่ให้โดนรถคันอื่น วันนี้โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่เลยเอากฏหมายและโทษให้ให้เพื่อนๆ ดูกัน 

หน้าฝนนี้ ขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น ระวังโทษทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก .. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (8) ประกอบมาตรา 158/1 ผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์เหยียบน้ำกระเด็นใส่ คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้ หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 กำหนดให้ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิด